Jak nakupovat

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

  • tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.m-dekor.cz (dále jen „podmínky“)
  • majitelem a provozovatelem www.M-dekor.cz je obchodní společnost M-dekor s.r.o., se sídlem Holice 534 01, T.G.Masaryka 645, IČ27742831, DIČ CZ 27742831, (dále jen provozovatel) je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Jakýkoliv zásah, případně kopírování těchto stránek bez souhlasu provozovatele, případně zásahy do technické podstaty jsou zakázány.

 

Uzavření kupní smlouvy 

Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní kupující všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři, které následně zkontroluje a případné chyby opraví. Pokud jsou údaje vyplněné v objednávkovém formuláři správné a kupující si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko "Potvrdit objednávku". Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslanou objednávkou je kupující vázán. Na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail, ve kterém prodávající objednávku kupujícího potvrdí. Potvrzení je provedeno bezprostředně po objednání. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. V potvrzení prodávajícího budou uvedeny tyto informace: identifikace kupujícího (adresa pro doručení) a prodávajícího, číslo objednávky, datum objednávky, druh a počet objednaného zboží, kupní cena zboží, jednotlivé položky a celková kupní cena za zboží, náklady na dodání zboží (poštovné a balné), celková kupní cena obsahující DPH i veškeré náklady, způsob dodání, termín dodání a kontaktní adresa pro informace o procesu dodání zboží.

Prodávající kupní smlouvu (tedy objednávku a její potvrzení) archivuje v elektronické podobě po dobu 5 let. Po dobu archivace není kupní smlouva kupujícímu přístupná, kupující však má možnost si kupní smlouvu archivovat a reprodukovat sám. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé při objednávání zboží v on-line obchodu prodávajícího se řídí smlouvou mezi kupujícím a subjektem, který mu využití komunikačních prostředků na dálku umožňuje.

Pokud Kupujícímu tento e-mail nepřijde, zkontroluje, zda nezadal při registraci nebo objednávce chybně svou adresu. V případě, že je adresa zadána správně a potvrzení mu přesto nepřišlo, tak má možnost kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle 725 370 707.

Kupující má právo objednávku stornovat do 24 hodin od vytvoření objednávky na e-mail objednavka@mdekor.cz ,  kde prosím popište, o jakou objednávku se jedná, včetně adresy, na kterou měla být objednávka zaslána.

 

Dodací podmínky

Objednávka je vyřízena v co možná nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání výrobku na kupujícím uvedenou adresu. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zboží je dodáváno s řádným daňovým dokladem - fakturou.


Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.