Doprava

Způsoby převzetí zboží

 

Osobní odběr

Vámi objednané výrobky si můžete vyzvednout osobně po předchozí telefonické domluvě na adrese M-dekor s.r.o., se sídlem Holice, T.G.Masaryka 645, PSČ 534 01

 

Spediční firmou

Pro tento způsob dopravy spolupracuje prodávající s firmou Toptrans. Tato firma nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu výrobků po celém území České republiky i mimo ni. Vámi objednané výrobky zasíláme službou jako obchodní balík. Poplatek za tuto službu je určen dle ceníku a hmotnosti výrobku.

Ceník dopravy - spediční firma (Dle hmotnosti)

Cena dopravy zboží do 9 kg 149 Kč + dobírka 39 Kč

Cena dopravy zboží nad 30 kg nebo vyžadující režim křehké 299 Kč + dobírka 39 KčZboží dodávané spediční firmou je opatřeno obaly, které zabraňují jeho poškození a je pojištěno proti poškození a jeho ztrátě. Zásilka bývá zpravidla doručena během 2 pracovních dnů. Spediční firma kontaktuje odběratele na uvedeném tel. čísle a sjedná si čas předání zásilky.

Kupující je povinen provést kontrolu zboží při převzetí zásilky a v případě poškození obalů sloužících pro přepravu zboží musí uvést tuto skutečnost do protokolu o předání, na základě něhož mu bude zásilka doručena a předána.  Námitky uplatněné v tomto směru - mechanické poškození zboží, nelze opožděně uplatnit.

V případě prodlení s termínem dodání zboží po termínu uvedeném v potvrzení objednávky je kupující oprávněn požadovat informace, kdy mu bude zboží dodáno a proč se tak nestalo v termínu, který byl uveden v objednávce. Tyto informace lze kupujícímu poskytnout  telefonicky 725 370 707 i prostřednictvím e-mailu  objednavka@mdekor.cz

Prodávající neodpovídá za zpoždění v dodání zboží, které by bylo způsobeno vyšší mocí, tedy překážkami, které objektivně nemohl prodávající při dodání zboží předpokládat (tj. záplavy, deště, stávky, neprůjezdnost komunikací apod. ).

Kupující může s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud termín dodání zboží překročí o 60 dnů datum dodání zboží uvedený v potvrzení objednávky prodávajícím.

Kupující se zavazuje neprodleně, obratem informovat prodávajícího o změně adresy, případně údajů, na kterou adresu a místo má být zboží dodáno, sdělení musí být učiněno na internetovou adresu prodávajícího. V případě, že tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vícenáklady, které mu vzniknou s dodáním zboží.     

Nepřevezme-li kupující zboží dodané prostřednictvím spediční společností z důvodů, které zavinil, např. nebude přítomen v dohodnutém termínu na adrese pro dodání zboží nebo neuhradí kupní cenu oproti dodání zboží, zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s dodáním takového zboží vznikly a uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Dohodnutá smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, kdy zmařil svým zaviněním dodání a převzetí zboží.